25 jaar, MRB vrijstelling

De Tweede Kamer heeft begin november 2008 ingestemd met het plan van de ChristenUnie om leeftijdsgrens van klassiekers met ingang van Belastingplan 2009 te bevriezen en de bijtelling voor oudere auto's aan te scherpen.Met deze wetswijziging komen vanaf 01-01-2012 alleen nog maar auto's (en motoren), welke VOOR 01-01-1987 of eerder op kenteken gezet zijn in aanmerking voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB). En niet, zoals vele artikelen (zelfs de uitleg van Christen Unie !) zich laten lezen voor voetuigen t/m bouwjaar 1987. Een forse domper voor vele.Komt er dus op neer, dat een auto's welke NA 01-01-1987 op kenteken gezet zijn, NIET meer in aanmerking zullen komen voor huidige vrijstellingregeling van MRB.Voor "nieuw" in Nederland verkocht auto's gaat het hier dus om de datum op het deel 1 van het kenteknbewijs.Staat er bij "bijzonderheden" een jaartal en maand vermeld, dan heb je te maken met een gebruikt geïmporteerd voertuig. Het vermelde jaartal + maand is dan het bouwjaar zoals vastgesteld door de RDW. Deze wordt gebruikelijk overgenomen van de oorspronkelijke buitenlandse registratie.In dit geval is NIET de datum van uitgifte deel 1, maar de datum in de kolom "Bijzonderheden" bepalend voor de Belastingdienst bij vrijstelling na 25 jaar.Lees hieronder de complete FEHAC verklaring (Federatie Historische Auto & motor Clubs)Vragen en/of aanvullingen?Zend een PBtje aan Rob Dekker en ik vul deze informatie (zonodig) aan.FEHAC Nieuwsbrief. 26 November 2008 Belastingvrijstelling blijft nog 3 jaar intact. Daarna km-heffing met vrijstelling voor 25+-voertuigenDe afgelopen twee weken is er door de FEHAC met man en macht gewerkt om een dreigende, directe beëindiging van de belastingvrijstelling voor voertuigen van 25 jaar en ouder te voorkomen. Met succes!En we hebben het niet alleen gedaan! Clubbestuurders en leden van de clubs hebben de Tweede Kamer bestookt met e-mails waarin ze protest aantekenden tegen het onverwachte initiatief van een aantal Kamerleden om de huidige vrijstelling al per 1 januari 2009 te “bevriezen” en te beperken tot voertuigen die dan 25 jaar of ouder zijn, dit alles door middel van een amendement op het Belastingplan 2009.Hiermee is bereikt dat het amendement zodanig is gewijzigd dat de vrijstelling nog tot 1 januari 2012 in stand blijft.Die datum is niet toevallig gekozen. Dan wil de regering “Anders Betalen voor Mobiliteit” invoeren, ofwel de kilometerheffing. Pas dan gaat de "bevriezing" dus in. In het voorlopig wetsvoorstel voor de kilometerheffing is al een uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan 25 jaar) opgenomen.Wanneer de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen.De Tweede Kamer heeft het gewijzigde amendement op 25 november aangenomen. Het amendement was afkomstig van de ChristenUnie, en mede ingediend door PvdA en Groen Links. Omdat ook CDA als grootste regeringspartij (CDA), D66, Partij van de Dieren en SGP het amendement steunden werd het met ruime meerderheid aangenomen.Het amendement regelt niet alleen de overgang van vrijstelling naar kilometerheffing, maar maakt per 1 januari 2010 ook een eind aan de regeling dat lease-auto's die ouder zijn dan 15 jaar in de bijtelling naar economische waarde mogen worden gewaardeerd in plaats van naar cataloguswaarde. Die grens schuift nu naar 25 jaar. Omdat leaseconstructies naar onze mening eerder duiden op dagelijks gebruik dan op behoud van het voertuig als mobiel erfgoed hebben we met deze verandering geen probleem.Ons protest was er niet zozeer tegen gericht dat misbruik van de belastingvrijstelling aan de orde werd gesteld maar tegen de manier waarop. Het ontbrak aan feitelijke onderbouwing en de initiatiefnemers hadden geen enkele moeite gedaan om de FEHAC voorafgaand te consulteren of zelfs informeren. Dit vonden we erg onzorgvuldig en dit standpunt vond in de Kamer gehoor. Ook Staatssecretaris De Jager zag niets in het oorspronkelijke idee, temeer er nog in 2007 was vastgesteld dat het beperkte gebruik van oldtimers de 25+ vrijstelling rechtvaardigde.Onze actie heeft er niet alleen voor gezorgd dat de dreiging van onmiddellijke bevriezing van de vrijstelling uit de lucht ging maar ook dat de hele Tweede Kamer nu weet dat er een krachtige oldtimerorganisatie is, de FEHAC, die niet met zich laat sollen. Hiermee hebben we een goede indruk gemaakt, vond zelfs de indiener van het amendement, Ernst Cramer (CU). Achteraf vond hij het jammer dat hij ons niet eerder had gevonden maar hij heeft te kennen gegeven graag met ons in gesprek te blijven.De "bevriezing" van de vrijstelling per 1 januari 2012 is voor ons overigens niet het laatste woord. Eén van onze bezwaren is dat motorfietsen van ná 31 december 1986 dan in de wegenbelasting blijven. Het is immers voorzien dat motorfietsen helemaal buiten de kilometerheffing blijven. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kilometerheffing moet nog beginnen, en met ons optreden rond de vrijstelling hebben we ons goed in de kijker geplaatst.Een positief aspect vinden we ook dat “belastingvrijstelling” nu minder betekenis krijgt als argument om een 24 of 25 jaar oude auto te verkopen aan mensen die “goedkoop” rijden het belangrijkste vinden. We kunnen hiermee nog sterker uitdragen dat we de organisatie van echte oldtimerliefhebbers zijn.Bij de leeftijd gaat het steeds om de periode gerekend vanaf datum van eerste toelating.Federatie Historische Automobiel- en MotorfietsclubsAmbachtsweg 4-S3953 BZ MAARSBERGENwww.fehac.nlP.S. De LRCH is niet aangesloten bij het FEHAC.Eén van de voorwaarde om je als "merken"-club bij het FEHAC aan te sluiten is dat het "wagenpark" van de leden voor een overgroot deel uit "historische" voertuigen moet bestaan. Aan die voorwaarde voldoet de LRCH in zijn huidige samenstelling niet.Eurlings schuift km-heffing op lange baan: te veel risico's [update 7 april 2009 ] DEN HAAG - Het juweeltje van dit kabinet, de kilometerheffing, is op de lange baan geschoven. Per brief meldde minister Eurlings (Verkeer) maandagavond dat het niet verantwoord is om het betalen per kilometer al in 2011 in te voeren. Hij vindt de "risico's" te groot.Eurlings (ANP) Met deze mededeling is het hoge woord eruit. In het regeerakkoord staat dat de heffing vóór 2011 wordt ingevoerd. Coalitiepartners PvdA en ChristenUnie willen dat voor de verkiezingen op z'n minst de vrachtwagens gaan betalen per kilometer.De praktijk is echter weerbarstiger. Tenminste, volgens regeringspartij CDA en CDA-minister Eurlings. De eisen in het coalitieakkoord zijn dan ook niet gering. Zo mogen de kosten van het systeem slechts 5 procent van de opbrengst (hooguit 350 miljoen euro) beslaan. Bestaande heffingen, zoals de tol in Londen, beslaan 40 procent van de opbrengsten. GesteggelBovendien is al maanden gesteggeld over de belastingen. De zogeheten opcenten zouden verdwijnen in één kilometerprijs. Maar de provincies sputteren tegen. Die krijgen namelijk de opcenten automatisch en willen een andere vorm van inkomsten terugzien. Eurlings gaat in zijn brief niet op details in. Maar hij meldt dat het project "complex" is. Hij vindt dat hij met deze mededeling een belofte heeft ingelost. Namelijk: Zorgvuldigheid boven snelheid te stellen. In zijn termijn wordt de kilometerheffing niet ingevoerd.LafTot grote onvrede van de oppositie. "Laf", noemt VVD-Kamerlid Aptroot de brief. De liberalen waren een paar jaar geleden vóór, maar zijn nu tegen de kilometerheffing. "De minister heeft steeds een grote mond gehad, hij heeft nooit naar waarschuwingen geluisterd. Nu durft hij de heffing niet in te voeren. Laf. Slappe knie."SP-Kamerlid Roemer zag de bui al lang hangen."Het CDA heeft de kilometerheffing nooit gewild. Ze riepen in de vorige kabinetsperiode: eerst rijden, dan beprijzen." Beprijzen betekent betalen per kilometer. De SP is tegen de heffing die ze "elitebelasting" noemt.De PvdA, voorstander van de heffing, reageert mild. "We begrijpen de zorgvuldigheid", zegt Kamerlid Roefs. "We willen geen tweede hsl-drama". Hij verwijst naar de miljarden vretende snelle trein. De andere voorstander, GroenLinkser Vendrik, zegt echter dat het uitstel van de heffing een klap in het gezicht is van milieuminister Cramer (PvdA). De prijs zou worden bepaald naar milieukenmerken van de auto. Eurlings heeft eerst de luchtvaart gered met het afschaffen van de vliegtaks, en nu dit. Dat is niet goed voor het milieu.Volkskrant, verslaggever Kim van Kekengepubliceerd op 07 april 2009 Reaktie:De invoerdatum van het rekeningrijden en de beeindiging van de vrijstelling van 25 jaar en ouder komt uit hetzelfde Belastingsplan 2009. Staan daarin als een en een aan elkaar gekoppeld.Of het verschuiven van de invoerdatum (of zelfs het afserveren) van het rekening rijden ook invloed heeft op de 25 jaar vrijstellingsregeling is nu nog onduidelijk. Daar zal de Politiek zich middels verdere vragen over moeten uistpreken. Blijf dit met grote belangstelling volgen. Zodra er meer over bekend is, zal ik dat hier aanvullen.(Maar ervaring in de politiek heeft mij geleerd, heb niet teveel hoop. Geven en nemen zijn niet dezelfde)25 jaar, MRB vrijstelling [ Up-date rekeningrijden: 19 mei 2009 ]Zoals de vlag er nu bij hangt, zal de kilometer heffig worden uitgesteld naar . . . . . . (blijf de Nieuws gading volgen)Wel heeft de Politiek met de FEHAC (federatie voor historische voertuigen) een "bindende" afsprak gemaakt, dat de huidige 25 jaar vrijstelling (welke vast ligt in Belastingplan 2009, voor voertuigen tot 31 dec. 1986) overgaat naar vrijstelling van de kilometerheffing.Voor deze groep voertuigen dus (enig) duidelijkheid.Deze datum is gekoppeld aan de invoering van het rekening rijden.De Politiek gaat er van uit, dat "klassiekers" vanaf 1 jan. 1987 dus wel in het rekeningrijden worden opgenomen.Of de vrijstellingsdatum "mee schuift" als de invoer datum van het rekening rijden wordt uitgesteld is onbekend. Maar een "betrouwbare" overheid zal hier wat mee moeten! Eén en ander is tenslotte vastgelegd in het door de Kamer goedgekeurde Belastingsplan 2009.Voor de rest . . . , Minister Eurlings spreekt zichzelf hier dagelijks tegen."Zo de wind waait, staat m'n petje" is hier een toepasselijk spreekwoord.Ben maar even gestopt met het aanvullen van dit item op de kennisbank te doen.

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin