Alle modellen: slippende of niet vrijkomende koppeling

Een Land-Rover koppeling slipt onder normale omstandigheden nooit.1ste probleem, Slippende koppeling  Er zijn grofweg vier oorzaken, waardoor er slip kan ontstaan:Olie lekkage vanuit de motor door de achterste krukasafdichting. Een bekend probleem, zeker bij de oudere 2.25 en de eerst 2.5 Diesels. Dit moet zichtbaar zijn door olie druppels onder het bell-house (ZWARTE olie druppels uit de waadplug). Olie lekkage van de krukasafdichting van de motor leidt alleen tot slip, als de motorolie zich kan ophopen. Bijvoorbeeld doordat de waadplug is gemonteerd. Het permanent rijden met de gemonteerde waadplug kan tot verzamelen van olie leiden. En een oliebad koppelingen doen het slecht, als ze er niet voor ontworpen zijn.Ook kan een slippende koppeling ontstaan, nadat er een keer "gewaad" is, zonder dat de waadplug is gemonteerd. Door binnen dringend water kan de aanwezige oliefilm gaan drijven, zich verspreiden en op de koppelingsplaat afzetten.Minder vaak voorkomend, olie lekkage vanuit de versnellingsbak. Langs de primaire as kan, als de hier gemonteerde oliekering versleten is, bij een steile afdaling olie naar voren komen. Deze loopt direct door naar de drukgroep en de koppelingsplaat. Dit moet zichtbaar zijn door versnellingsbakolie druppels onder het bell-house (BLANKE olie druppels uit de waadplug). Vastzittend bedien mechaniek, bv. roest en prut in de slave (=onderste) cilinder waardoor deze door opgetreden corrosie onvoldoende terug loopt en de koppeling onvoldoende vrij komt.En natuurlijk gewoon een versleten koppelingsplaat!2de probleem, Kruipen nadat de koppeling is ingetrapt of zelf helemaal niet meer vrij krijgenErg lastig als je voor een stoplicht staat. Je koppelingspedaal op de bodem en heel langzaam gaat de koppeling (als je in een versnelling staat) weer pakken en kruipt je Land-Rover richting voorganger. Dit wordt veroorzaakt door het weglekken van de druk uit het hydraulische systeem; Meestal ligt de oorzaak in de onderste (slave-)cilinder. Omdat de olie ergens heen moet, zal dit langs de zuiger naar buiten lekken en op straat vallen. Duidelijk herkenbaar en eenvoudig op te lossen. Lekkage aan of een slecht functionerende slave cilinder is bij een Land-Rover helaas een bekend verschijnsel. Eerst even naar de oorzaak.In de koppelingshydraulica gebruik je remvloeistof DOT 3 of DOT 3A. Remvloeistof is hygroscopisch en neemt dus vocht op. Vocht (water) is zwaarder als remvloeistof, waardoor dit geleidelijk aan naar het laagste punt zakt. En de materiaal combinatie (aluminium en staal) plus water staat garant voor corrosie. Zolang je rijdt blijft het in beweging en meestal wel gangbaar. Daarom adviseert elke fabrikant om eens in de drie jaar de rem (en dus ook de koppelings-) vloeistof te vervangen. Hetzelfde gebeurt namelijk OOK in de remcilinders! Ook kan de bovenste (master-)cilinder lekken. Meestal is dat het gevolg van veroudering / slijtage van het rubberen cupje. Hier zal (meestal) geen olie verlies optreden. De olie "lekt" gewoon terug naar het reservoir. Is daarom lastiger te ontdekken. Er zijn revisiesetjes voor te koop. Montage verlangt enig handigheid (en geduld). Voorkom dat er teveel lucht in de zuiger komt, moet je er allemaal weer "uittrappen". Na montage gewoon enkelmalen RUSTIG het pedaal tot de bodem intrappen, even "vast" houden en weer RUSTIG laten opkomen. Meestal ontlucht de koppeling zichzelf.De constructie van de motorkap (Serie en Defenders) maakt, dat als je de kap opent, het regenwater precies op je Master cilinder neerkomt!! Ook plotselinge afkoeling tijdens het rijden door een beekje geeft condens in de hydraulica. Voor een Land-Rover adviseer ik, zeker als deze regelmatig in het terrein bereden wordt (of juist erg weinig gebruikt worden), om eens in de twee 'a drie jaar zowel de rem als de koppelingsvloeistof te vervangen. Ook bij langdurig stilstaan, neemt het vocht door condensatie snel toe.Vervangen koppelings- (en rem) vloeis​tofGebruik altijd nieuwe en afgesloten verpakkingen! Een geopende verpakking kan door het staan al redelijk "vochtig" geworden zijn. Gebruik ALTIJD die DOT soort, die op de deksel van de reservoirs (of in de manuels) wordt vermeld. In plaats van een DOT 2 of DOT 3, mag je ook DOT 4 gebruiken. Gebruik nooit DOT 5 (of DOT 5.1, tenzij de deksel / manuel dit aangeeft). DOT 5 is een vol synthetische vloeistof en tast natuurlijke rubberdichting aan.Schud voor gebruik NOOIT het busje. In de vloeistof worden dan heel veel kleinen luchtbelletjes ingesloten. Hierdoor wordt de vloeistof "verend". Je pedaal zal dan heel lang als een spons aan blijven voelen. En ontluchten helpt pas NA een week, als de belletjes tot enkele grotere bellen zijn samen gesmolten. Bij remsystemen kun je zelfs maanden last houden van een "sponzig" rempedaal.Over het afstellen van de koppelingAlleen de aanslag van het koppelingspedaal is afstelbaar. De vrije slag van het pedaal moet ongeveer 5 mm zijn, voordat deze de stift van de master-cilinder indrukt. Na demontage en montage van de master-cilinder kan deze afstelling enigszins veranderd zijn. Hiervoor zit boven aan het pedaal een stelbout. Staat deze te strak, dan komt de zuiger onvoldoende terug, waardoor de retour boring in der Master-cilinder niet vrij komt. Er zal dan druk op de slave-cilinder blijven staan.Door verwarming van de hydraulische vloeistof (gewoon de motor warmte) zal de vloeistof uitzetten. Kan de uitgezette vloeistof niet naar de reservoir teruglopen, omdat de boring geblokkeerd is, dan zal er druk worden opgebouwd. De koppeling wordt als het ware heel langzaam vrij gedrukt en gaat (gering) slippen. Het hydraulische systeem en de vork op de drukgroep zijn verder niet afstelbaar. Wel is het mogelijk, indien de koppeling ook na revisie niet goed functioneert, dat de koppelingsvork (in het bell-house) is verbogen. Hiervoor moet de motor (Series) of de versnellingsbak (Disco, Defender) uitgebouwd worden.

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin