Kentekenbewijs: RDW / APK Bouwjaar en (ont)schorsen

De datum op het Nederlandse kentekenbewijs deel 1 kan soms aanmerkelijk verschillen met de datum van productie of invoer. Eerst uitleg over het bouwjaar, zoals het RDW dit officieel hanteert.Het bouwjaar van de aangeboden auto wordt bepaald aan de hand van kentekenbewijs deel 1.Het bouwjaar op het kenteken is voor de APK keuringseisen bindend!Op deel 1 kunnen verschillende data voorkomen. Het voor de APK eisen bepalende bouwjaar vindt je als volgt:1. Staat onder "bijzonderheden" geen bouwjaar vermelding, dan geldt de eerste toelating (afgifte datum van deel I) tevens het bouwjaar. De datum dat de auto de fabriek verliet is dus ondergeschikt. De dag van de eerste te naam stelling wordt gehanteerde als het bouwjaar.2. Indien de eerste twee posities van het voertuigcode op het kentekenbewijs deel I niet 00 zijn, maar twee andere cijfers, dan verkrijg je het oorspronkelijke bouwjaar door voor deze twee cijfers 19 te plaatsen. Dan kan in de regel "bijzonderheden" het oorspronkelijke bouwjaar vermeld staan. Zo niet, dan geldt de afgifte datum van deel 1 als bouwjaar, ondanks dat het voertuig (mogelijk) ouder is. Je heb dan met een parallel geïmporteerd voertuig te maken, welke nooit eerder op kenteken heeft gestaan (vaak grijze import uit oude voorraden).3. Staat er bij "bijzonderheden" een jaartal en maand vermeld, dan heb je te maken met een gebruikt geïmporteerd voertuig. Het vermelde jaartal + maand is dan het bouwjaar zoals vastgesteld door de RDW bij het bouwjaar bepalingsonderzoek. Deze wordt altijd overgenomen van de oorspronkelijke buitenlandse registratie. In dit geval is de datum van uitgifte deel 1 niet bepalend voor de APK keuringseisen.4. Staat er bij "bijzonderheden" alleen een jaartal, dan heb je te maken met een geïmporteerd voertuig, waarvan geen (officiële) buitenlandse registratie bekend was. Via het chassis nummer wordt dan de productie jaar als bouwjaar vastgesteld. Hier is een afwijkende APK beoordelingsregeling van toepassing. Op deze voertuigen zijn de keuringseisen van toepassing alsof ze pas per 31 December van genoemde bouwjaar in werking traden.5. Punt 4 geldt ook bij een origineel Nederlands linnen kentekenbewijs, waarop als bouwjaar vaak "vermoedelijk 19xx" staat vermeld.Per 1 mei 2009 worden Kentekenbewijzen aangepast. Vanaf 1 mei wordt nu een typering aangegeven voor de carrosserie door middel van een code. Hierdoor wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld sedans, ambulances, kampeerwagens. Terreinvoertuigen krijgen een specifieke aanduiding.RDW Digitale voertuig informatie en schorsen. Wie langere tijd niet in zijn auto rijdt, hoeft niet meer naar het postkantoor om de wegenbelasting stop te zetten. Vanaf april 2009 kan iedereen vanachter de computer zijn kenteken laten schorsen.De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verwacht dat dit jaar zo'n 380.000 kentekenhouders van de mogelijkheid gebruik zullen maken. Vooral mensen die een tijdje naar het buitenland gaan of verzamelaars van oldtimers schorsen hun kenteken.In die geschorste periode hoeft geen wegenbelasting te worden betaald. Ook hoeft de auto niet te worden verzekerd of APK gekeurd. Voorwaarde is wel dat de wagen niet op de openbare weg komt. Ook motorrijders schorsen vaak hun voertuig in de wintermaanden.Let wel, de schorsing moet over een periode van tenminste 3 maanden lopen. Bij een schorsing van minder als 3 maanden, wordt de achterliggende periode alsnog de MRB nagevorderd.Voortaan kunnen zij dat doen op de website van de RDW met een geldig digitaal wachtwoord (Digid). De kosten blijven wel hetzelfde. Het nieuwe kentekenbewijs wordt via de post opgestuurd.Het is nog niet mogelijk om ook via de computer een auto op andermans naam te zetten. Daarvoor moet je nog gewoon naar het postkantoor.Vanaf april 2009 op de site van de RDW kan ook worden gecontroleerd of een auto is verzekerd en/of gestolen.Op de site staan zo'n 110.000 kentekens als gestolen geregistreerd. Wie een auto wil kopen, kan nu eerst makkelijk controleren of de verkoper er wel eerlijk aan is gekomen.Bovendien is met het intikken van het kenteken ook informatie te krijgen over bijvoorbeeld het benzineverbruik en de vervaldatum van de APK. Om alles over je/een auto te weten te komen, zoals;- Merk, type auto en motor gegevens,- Gewicht en toegestane aanhanger gegevens,- historie, kijk dan op: www.rdw.nl=========================================================Een geschorst voertuig mag NOOIT op de openbare weg komen, ook niet om (tijdelijk) te parkeren!Als de auto op private grond staat, ook al is deze vanaf de weg zichtbaar is het geen probleem.Maar . . . . in vele woonwijken zijn de gemeenschappelijke parkeerruimtes, opritten en soms zelfs de carpoort GEEN private grond (vaak bij huurwoningen) . Hier daar mag je dus geen geschorst voertuig parkeren.Bij controle door de Belastingdienst worden deze "twijfel" parkeerruimtes vaak gewoon mee gefotografeerd.Mogen de eigenaar en de Belastingdienst het naderhand samen uitzoeken.En je moet altijd eerst betalen, voordat je in beroep kan gaan.Krijg je een bekeuring/naheffing naar aanleiding van zo'n controle, altijd de foto als bewijs opvragen.Ook de mannen van de Belastingdienst maken wel eens een foutje.Daarom een tip, haal als je voertuig vanaf de openbare weg zichtbaar is (maar wel op privé grond staat) de nummerplaat eraf of dek deze af. Scheelt een hoop "geneuzel".APK en ontschorsen Als er nog een geldige APK op zit, gewoon de volgende datum aanhouden. Een extra APK is niet nodig.Is de APK verlopen dan moet er voor de ontschorsing een nieuwe APK op (advies RDW). En hier spreekt de RDW zichzelf weer tegen en kom je op hun site in een "loop" terecht.- Eerst APK en dan ontschorsen,- Maar een geschorst voertuig mag weer niet deelnemen aan het verkeer.Op de RDW site kan daarvoor een ééndagsontheffing worden aangevraagd.Dit kan "on-line" met het RDW. Wel uw DigiD code erbij houden om in te loggen op uw aanvraag.Maar het is ook schriftelijk mogelijk (duurt alleen wat langer)Maak vooraf een afspraak met het APK station, ze vragen namelijk een datum!Of anders per auto-ambulance naar de APKMaar even met het RDW bellen levert ook de volgende oplossing:- Eerst een APK afspraak (b.v. bij je dealer) en deze daar vast laten leggen,- Met je geschorste auto er via een (redelijk) direkte route naar toe,- Na de APK keuring (ook bij afkeuring, zeker als deze bij het RDW gemeld wordt !) via een (redelijk) direkte route terug,- Direkt (zelfde datum) je auto ontschorsen (kan op Postkantoor of "on-line").Zorg wel dat je auto verzekerd is (en controleer dit vooraf even op de RDW site).

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin