Triangel-trekboom 2

Na vele reacties, ook via het LRCH Forum, de volgende aanvulling via Hajo de reactie van expert ANWB Kampeer en Caravan Kampioen;Vooraf.De Triangel is een hiaat in de wetgeving. Er is niets geregeld. Een aan de triangel gekoppeld voertuig is een gesleept motorrijtuig.Beschouwen als een aanhangwagen vanuit delen van de verkeerswetgeving is een noodgreep, immers zegt de basis, de Wegenverkeerswet duidelijk anders. Daarvoor valt dit gesleepte wagentje allereerst onder de definitie van motorrijtuigen. Hij is niet stuk en is in staat zichzelf voort te bewegen. In geval van gevaar voor andere weggebruikers, bijvoorbeeld als de gebruikte triangel toch ondeugdelijk wordt bevonden, wordt ook die Wet toegepast. In plaats van 'm voertuig te noemen (verwarring met wettelijke termen) spreek ik liever over "permanente sleep". Daarbij houdt het motorrijtuig gewoon z'n status.1 - Met een triangel kun je NIET achteruitrijden. Afhankelijk van de afstelling van het getrokken autootje reageren de wielen binnen enkele centimeters achteruitrijden met totale wieluitslag en breekt de constructie van de triangel de trekhaak van het trekkende wagen of beschadigd deze ernstig. De wielen van het getrokken autootje willen net als winkelwagenwieltjes omdraaien.In de toelatingseisen voor vierwielige motorvoertuigen is opgenomen dat deze in staat moeten zijn om achteruit te rijden. Dat is niet voor niets. Volgens mij kun je afleiden dat bij het niet kunnen gebruiken van deze mogelijkheid in geval van een ongeval of nood, de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Achteruitrijden om een voorrangsvoertuig door te laten kan niet, net als achteruitrijden op aanwijzing van de politie niet kan.2 - Slechts weinig, i.p.v. bijna allemaal zoals het artikel zegt, auto's zijn geschikt om op deze manier achter een auto mee te voeren. Veel merken verbieden dat, zodat voornamelijk terreinwagens en de Smart over blijven. Achter kunststof bumpers bevindt zich een deel van de kreukelzone, meestal in de vorm van een geperst stalen profiel. Dit profiel wordt in veel gevallen gedemonteerd ten behoeve van de triangelbevestigingspunten. Je kunt namelijk pas dan, op de plaats van de verwijderde bouten, bouten voorin het chassis van de getrokken auto draaien. Je bent daarna dus een deel van de botsveiligheid kwijt. Dat zou in geval van een ongeluk gevolgen kunnen hebben voor je ziektekostenverzekeringen of vergoedingen van de verzekering van anderen die jou lichamelijke schade berokkenen.3  Dit zelfde probleem (kreukelzone) bij trekhaakmontage achterop, wordt geaccepteerd omdat een goedgekeurde trekhaak in samenwerking met de auto-ontwerper tot stand komt.4 Nog zo'n overweging; Als je iemand met pech sleept, is er altijd een bestuurder. Als je een auto permanent sleept aan een triangel, dan is er, mocht het voertuig losbreken, geen bestuurder. Het voertuig is in de zin van de Wegenverkeerswet geen aanhangwagen. Rijdt de losgeraakte sleep zonder bestuurder iets of iemand aan, dan kan er voor deze aanrijding geen bestuurder aansprakelijk worden gesteld? In geval van nood of sleepen van een pechvoertuig is er een oplossing door de omschrijving in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, maar als je half Europa doorkruist met een permanente sleep. Wie zal het zeggen?5 - Bijvoorbeeld verzekeringmaatschappij Unigarant verzekert permanent gesleepte voertuigen NIET. Naar hun mening is de omschrijving "voortbewogen voertuigen" niet voor deze doeleinden in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen opgetekend.6 - Omdat de permanente sleep aan de triangel in de Nederlandse wetgeving niet specifiek genoemd wordt is het de vraag of Europese afspraken zoals het Verdrag van Geneve voor wegvervoer en het Verdrag van Wenen voor wegvervoer de Nederlandse gebruiker in het buitenland beschermen. Deze verdragen regelen de toelating van voertuigen (in EU-lidstaten) van voertuigen die in andere landen een afwijkende typegoedkeuring hebben gekregen.7 - In Duitsland mag een sleep op de autobaan tot de eerstvolgende afrit, dan moet hij er af. Verder slepen brengt daar de verkeersveiligheid in gevaar, vindt men. Duitsers mogen de triangel dan ook niet gebruiken. Als Nederlanders niet onder eerdergenoemde verdragen vallen, zouden ze in Duitsland strafbaar kunnen zijn. Op dit moment is de hulp van ANWB juristen nog niet ingeroepen op dit feit.Tot slot.De getoonde "veiligheid met twee kabels" zou in Nederland niet zijn toegestaan. De losbreekreminrichting zoals bij geremde aanhangwagens of de hulpkoppeling bij lichtere aanhangwagens moet aan een vast punt aan auto of trekhaak verbonden zijn voor het geval de kogel van de trekhaak breekt. De politie schrijft er jaarlijks volop bekeuringen voor.Een sleep hoeft deze voorziening overigens niet te hebben. Leuk dus dat de leverancier van de triangel iets mee geeft, maar je hebt er wettelijk gezien weer niets aan.Zo ongeveer op deze manier gaan we met het ding om. ANWB juristen en wij ontraden het gebruik. Met de 2e-auto op een aanhangwagen ben je wendbaarder, kun je achteruitrijden, remt de aanhangwagen mee, heb je een in alle wereldlanden een goedgekeurde combinatie, is de verzekering duidelijk.Op de Engelse RAC site volgende reactie gelezen:"Een triangel is in Engeland toegestaan, mits de verlichting gekoppeld is en het trekkende voertuig over voldoende remcapaciteit beschikt om de combinatie veilig en binnen de wettelijke normen tot stilstand te brengen".RD: "Voldoende remcapaciteit"??, dit is een rekbaar begrip, zeker als je "doorschiet" bij het zebrapad.Er zijn daarom in Engeland ook zogenaamde "rembooster slave systemen" te koop.Soort afstandsbediening op het rempedaal, werkend op het inschuiven van de triangel (soort oplooprem). Echter, deze hebben geen van allen een type goedkeuring en zijn derhalve geen wettelijk gedekt remsysteem."Slepen", regelgeving binnen de EU. Deze lijst is (nog) niet volledig:Europese verkeersafspraken omtrent het slepen zijn er inderdaad niet. Elk EU land heeft op dit moment zo zijn eigen regelgeving voor het slepen van een (al dan niet defect) voertuig.Locale verkeersregels zijn ook voor een buitenlander van toepassing. Wie dus een triangel wenst te gebruiken buiten Nederland, zal zich op de hoogte moeten stellen van de sleep regelgeving in de landen, waar hij naar toe / doorheen wil.Het verhaal van "het mag in Nederland, dus hier ook", gaat dus niet op, omdat het een "verkeersregel" is.Zo is het in Frankrijk, Spanje en Portugal als particulier zelfs verboden om een (defect) voertuig te slepen. Uitsluitend erkende bergingsbedrijven mogen hier slepen. Omdat de triangel een sleep-inrichting is, mag je er dus in deze landen niet mee rijden.

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin