Secretaris LRCH

Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de interne en externe communicatie, voor zover niet verzorgd door de voorzitter, plus de vastlegging en archivering daarvan. Notuleert en archiveert de bestuursvergaderingen.Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de ledenadministratie en hij vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid.Jos Steigstra is de LRCH Secretaris.

Contact opnemen met de Commissies

 Ben je ingelogd? Neem direct contact op: ga naar de Commissie; klik op het tab "Contact", vul het formulier in en klik op bericht versturen. Heb je nog geen account? Neem contact op via het contact formulier (http://lrch.nl/contact); selecteer de gewenste Commissie onder categorie, vul het formulier in, klik op bericht versturen. 

     

Kortweg LRCH is een vereniging van liefhebbers van het Engelse merk Land Rover ... 

Gebruikerslogin